Szkolenie online “Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

Szkolenie jest odpowiednie dla:

 1. Auditorów i kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania w laboratoriach badawczych pracujących w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025.
 2. Studentów/doktorantów, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć dodatkowe kompetencje pożądane przez pracodawców.
 3. Innych osób zainteresowanych tematyką auditowania systemów zarządzania w laboratoriach badawczych.

Program:

 1. Czym jest audit wewnętrzny ?
 2. Auditowanie Systemów Zarządzania:
  1. Kryteria auditu
  2. Programy auditów wewnętrznych,
  3. Plan auditu
  4. Elementy systemu zarządzania jakie mogą być poddane auditowi
  5. Sposoby przeprowadzania auditów
  6. Realizacja auditu wewnętrznego (spotkanie otwierające, zbieranie dowodów, spotkanie zespołu i podsumowanie ustaleń, spotkanie zamykające, raport z auditu, działania poauditowe – ocena dowodów działań i ocena ich skuteczności).
  7. Formułowanie pytań auditowych
  8. Formułowanie i dokumentowanie niezgodności
  9. Aspekt relacji interpersonalnych w procesie auditu
 3. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditów wewnętrznych.
 4. Proces auditu wewnętrznego w kontekście PN-EN ISO/IEC 17025:2018 – bezstronność, podejście procesowe, analiza ryzyka, laboratorium a jego otoczenie.
 5. Ćwiczenia praktyczne.

Koszt uczestnictwa:

369 zł  246 zł* – PROMOCJA – student/doktorant/osoba prywatna

* Pracownik (gdy firma pokrywa koszty szkolenia) koszt uczestnictwa to 369 zł 

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 246 zł

Należność za udział w szkoleniu płatna po uprzednim zakwalifikowaniu uczestnika (informacja w mailu zwrotnym). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wystawienia faktury pro forma z 7 dniowym terminem zapłaty.

Forma: Szkolenie NA ŻYWO ONLINE – krótki wykład wprowadzający oraz w przeważającej części ćwiczenia praktyczne wykonywane przez uczestników.

Termin: 22.06.2024 r. (sobota), godz. 9:30. 

Trener: mgr Radosław Keller – Kierownik ds. Jakości w akredytowanym laboratorium naukowo-badawczym. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Auditorów Klubu POLLAB, audytor wewnętrzny i zewnętrzny. Konsultant w zakresie wdrożeń Systemów Zarządzania w laboratoriach, doświadczony trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej).

Certyfikaty: Uczestnicy kursu otrzymują pełnowartościowe (akceptowane przez pracodawców) zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu “Auditor Wewnętrzny Systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 w laboratorium badawczym”.

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE:

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Szkolenia ISO Lidia Keller Radosław Keller spółka cywilna, ul. Kilińskiego 3/4, 21-040 Świdnik, NIP 7123414352, w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na Państwa żądanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną lub marketingową administratora danych. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi na Państwa żądanie.

Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się – tutaj oraz tutaj.

Program kursu jest pusty

Nauczyciel

Program kursu został opracowany przez szkoleniowców firmy Lab ISO Consulting, którzy na co dzień prowadzą szkolenia ogólne oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych w calej Polsce.